ГРАНАТ

 

 

ОПИСАНИЕ :

 

Зодия: Гранатът е основен минерал за Стрелец, червените гранати стимулират Лъв, кафявите – родените под знака на Скорпион.
Чакри: базисна и сакрална
Видове гранати: алмандинова редица: алмандин-кафявочервен, пироп и спесартин – червени; андрадитова редица: гросулар – от жълт до кафяв, андрадит – жълтозелен, уваровит – изумруденозелен.
Разновидности:
на пиропа: бохемски рубин – яркочервен, родолит -розов;
на гросулара: хесонит – меднооранжев, румянцевит -червенокафяв, розолит-розов, цаизит-тревнозелен, цаворит – изумруденозелен, левкогранат – безцветен и прозрачен, африкански жад – жадеитовозелен;
на андрадита: демантоид – зелен прозрачен, желетит -светлозелен, топазолит—златистожълт, алохроид – червенока-фяв, бисерен гранат – кехлибаренокафяв, меланит—черен гра¬нат.
Химически състав: пироп – силикат на магнезия и алу-миния; алмандин – силикат на желязото и алуминия; спесартин – силикат на мангана и алуминия; гросулар – силикат на калция и алуминия; андрадит – силикат на калция и желязото; уваровит – силикат на калция и хрома Твърд ост: от 7 до 7,5
Облик: Гранатите се срещат в различни вариации, но всички имат еднаква структура – от непрозрачни до прозрач-ни форми от кубичната система със стъклен, мастен, при ня-кои почти диамантен блясък.
Търговски вид: обработени – вградени в златни бижу-та, като гердани и висулки; необработени – като отделни об-разци за лечебни цели; за колекции – в слюден шист или пегма¬титов къс
Предания: Гр а н а т ъ т е един от познатите на човечество-то от дълбока древност минерали и затова на него са приписва-ни много качества и голяма магическа сила. В Талмуда е запи¬сано, че има свещени гранати, които светят сами отвътре. Го -вори се, че камъкът на Свещения граал е точно такъв. Индийската митология дарява граната с Огъня на Ку н д а л и н и – огъня на вечното обновление. За будизма гранатът е свещен камък, кой то прояснява душата и дарява мъдрост. Много воини в ан-тичността са пожелавали да го имат вграден в оръжията си, а жените са го носели зашит в подгъва на дрехите за предпазване от чужди лоши мисли, насочени към семейното огнище.
Лечебни свойства: Положен върху челния енергиен център, алмандинът помага при проблеми с кръвното оросяване и дарява сили при силно изтощени организми.
Държани продължително време върху гръдната кост, демантоидът и уваровитьт въздействат благоприятно при сър-дечна недостатъчност.
Пиропът дарява сексуална енергия. За тази цел трябва да се държи всяка вечер в продължение на 20 минути върху базисната чакра. Носенето на бижу независимо от кой вид гранат стимулира мисленето. Особено добър ефект се постига с гердан. При избора му е задължителен съветът на специалист, тъй като гранатът е един от най-синтезираните минерали.
Други указания: Естествените гранати, ползвани за лечебни цели, имат нужда от “душ” под течаща хладка вода след терапията. Оставят се да изсъхнат без да се бършат.

МИСТИКА И КРАСОТА ! Използвайте разумно възможностите на кристалите!

гр. София 1301, ул. “Три уши” № 5, Tel.: 02/9 892 803; Mobile: 089/8 424 064; e-mail: janin@janin-bilki.com