ПОШ

 

ОПИСАНИЕ:

Найлонови пошове, които са здрави и устойчиви, прозрачни, хигиенични и могат да контактуват с храни.

СЛАДКАРСТВОТО: Изкуството да съблазняваш! 

гр. София 1301, ул. “Три уши” № 5, Tel.: 02/9 892 803; Mobile: 089/8 424 064; e-mail: janin@janin-bilki.com